Загальна інформація

ЗАКОН  УКРАЇНИ
Про імплантацію електрокардіостимуляторів

 ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 43, ст.369 )

 { Із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 2-3, ст.41

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі термін “електрокардіостимулятор” означає штучний водій ритму серця або кардіовертер-дефібрілятор, який імплантується (вживляється) людині з метою відновлення та нормалізації ритму серця.

Стаття 2. Умови та порядок імплантації електрокардіостимуляторів

Імплантація (вживлення) електрокардіостимуляторів здійснюється лише за медичними показаннями відповідно до загальних правилпроведенняхірургічних операцій, встановлених законодавством України.

Стаття 3. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я щодо імплантації електрокардіостимуляторів

{ Назва статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я: { Абзац перший статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012}

затверджує порядок створення та ведення загальнодержавного реєстру хворих, які потребують імплантації електрокардіостимуляторів;

визначає з урахуванням міжнародно визнаних науково обгрунтованих критеріїв перелік медичних показань для застосування імплантації електрокардіостимуляторів, забезпечує періодичний перегляд цього переліку і доведення його до місцевих органів

виконавчої влади та закладів охорони здоров’я; { Абзац третій статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

розробляє пропозиції щодо джерел та обсягів фінансування, необхідних для забезпечення закупівлі достатньої кількості електрокардіостимуляторів та здійснення операцій по їх імплантації, і щорічно подає зазначені пропозиції до Кабінету

Міністрів України для врахування відповідних видатків у Державному бюджеті України;

визначає порядок здійснення медичного контролю за станом здоров’я хворих, які живуть з електрокардіостимуляторами, умови та порядок заміни електрокардіостимуляторів таким хворим;

координує діяльність закладів охорони здоров’я з питань проведення імплантації електрокардіостимуляторів;

бере участь у розробці пропозицій щодо розвитку вітчизняного виробництва сучасних електрокардіостимуляторів.

Стаття 4. Фінансування імплантації електрокардіостимуляторів

Держава забезпечує цільове фінансування імплантації та заміни електрокардіостимуляторів за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Контроль за використанням зазначених бюджетних коштів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, та місцевими органами виконавчої влади.{ Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

Операції з імплантації та заміни електрокардіостимуляторів за невідкладними медичними показаннями фінансуються у першочерговому порядку.

Стаття 5. Набрання чинності

Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2001 року.

 Президент України                    Л.КУЧМА

м. Київ, 14 вересня 2000 року
N 1950-III

ПАМ’ЯТКА

Для хворих, які поступають на стаціонарне лікування або перебувають на стаціонарному лікуванні у КЗ КНП «Херсонський обласний кардіологічний центр» ХОР

З метою своєчасного відновлення Вашого здоров’я, адміністрація об­ласного кардіологічного диспансеру просить ознайомитися з пам’ткою- рекомендацією для хворого, який поступає на стаціонарне лікування.

1. Поступаючи в стаціонар рекомендуємо мати при собі паспорт і предмети особистої гігієни.

2. Дотримуючись лікувально-охоронного режиму та раціонального розпорядку дня під час перебування у відділенні стаціонару, Ви зміцните своє здоров’я.

3. Не рекомендуємо Вам брати і приносити в лікарню продукти, які швидко псуються, раціональне харчування – шлях до здоров’я.

4. Рекомендуємо лікувально-охоронний розпорядок, дня на час Вашо­го перебування у відділенні стаціонару нашого диспансеру:

– Підйом, ранкова гімнастика, гігієнічний туалет 700-730
– Ранковий вимір температури тіла 730– 800
– Прийом ліків 830-30
– Сніданок 900-930
– Обхід лікарів 930-1200
– Лікувальні процедури 1000-1400
– Обід 1300-1400
– Прийом ліків 1300-1430
– Денний сон 1500-1700
– Вимір температури тіла 1700-1800
– Вечеря 1800-1830
– Прийом ліків 1800-1900
– Вечірні маніпуляції 1900-2000
– Вечірній гігієнічний туалет 2000-2100
– Нічний сон 2200-700

5. Просимо Вас в лікарняному одязі за межі території диспансеру не виходити.

6. При необхідності залишити стаціонар на короткий час (2-Згод.) можна з дозволу зав відділенням; на ніч, вихідні та святкові дні лише з до­зволу головного лікаря (т.42-12-72) або особи що його заміщає.

7. У відділенні дозволяється дивитися телепередачі в кімнаті відпо­чинку до 2130.

8. На час знаходження в стаціонарі, хворий зобов’язаний дотримува­тись правил внутрішнього розпорядку, які забороняють паління та вжи­вання алкоголю.
За порушення правил внутрішнього розпорядку перебування у диспансері, хворий виписується із стаціонару з відповідною відміткою в історії хвороби, епікризі та листку непрацездатності.

9. Просимо Вас поважати працю медперсоналу, підтримувати чисто­ту і порядок у приміщеннях, на території та у парковій зоні диспансеру.

Адміністрація центру