Центр інтервенційної радіології

Відділення рентген інтервенційної кардіології на 20 ліжок як структурний підрозділ КНП «Херсонський обласний кардіологічний центр» ХОР , створене у 2008 році і є піонером інтервенційної радіології на Херсонщині, є правонаступником лабораторії електрофізіологічних досліджень серця, де починаючи з 1996 року успішно виконано більше тисячі операцій по імплантації штучних водіїв ритму серця та проведено більше тисячі внутрішньо – серцевих втручань, високочастотних абляцій з приводу складних тахіаритмій, та фібриляції передсердь.

Основний напрямок роботи відділення – впровадження та вдосконалення в клінічну практику нових високотехнологічних методів ендоваскулярного обстеження і лікування пацієнтів з різними формами ішемічної хвороби серця, а саме:коронароґрафія, стентування коронарних судин та балонопластика, імплантації штучних водіїв ритму серця при повній АВ блокаді та високочастотної абляції при складних порушеннях ритму діяльності серця.

Протягом року у відділенні виконується понад 150 імплантацій штучних водіїв ритму серця, проводиться 355 коронароґрафій та стентувань коронарних судин.

previous arrow
next arrow
Slider